Remote Management Hyper-V

Server

Eerst Remote Desktop inschakelen via sconfig

De volgende firewall-regels inschakelen

PS> Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup “Remote Desktop”
(Hierna is het mogelijk om een RDP connectie op te zetten)
PS> Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup “Windows Remote Management”

Client

Hyper-V beheer installeren via Windows-onderdelen in- of uitschakelen, of (indien nodig) RSAT downloaden: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520

Inloggegevens als CMDkey toevoegen
CMD > cmdkey /add:yourHyper-VServerName /user:yourAdminUsername /pass
Server als Trusted Host toevoegen
PS> Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value “yourHyper-VServerName”

Externe toegang voor anonieme login moet ingeschakeld worden

Start dcomcnfg als Administrator

 • Component Services > Component Services | Computers
 • Rechtermuisknop on Mijn computer en selecteer Eigenschappen
 • Klik op Beperkingen bewerken… op het tabblad COM-beveiliging
 • Selecteer ANONIEME LOGIN  en plaats een vinkje in de kolom Toestaan achter Externe toegang
 • Bevestig door twee keer op OK te klikken

DNS-record toevoegen aan hosts bestand

Open kladblok als Administrator

 • Navigeer naar C:\Windows\System32\drivers\etc
 • Klik op het uitvalmenu Tekstdocumenten (*.txt) en wijzig deze in Alle bestanden (*.*)
 • Open het document hosts
 • Voeg een record toe zoals de records die reeds in dit document aanwezig zijn, met daarin de servernaam achter het ip-adres van de server zoals
  192.168.2.32    hyper-v
 • Let erop dat er ten minste één spatie tussen het IP-adres en de servernaam zit.
 • Sla het bestand op.

Nu moet je met Hyper-V Manager kunnen verbinden met de externe server.

Bekijk ook: http://pc-addicts.com/12-steps-to-remotely-manage-hyper-v-server-2012-core/

Advertenties